De relatie met moeder aarde is aardig verstoord geraakt in de laatste eeuwen. In de ontwikkelingssprong naar de industriële revolutie wat momenteel inmiddels ook aangestuurd word door digitale technologie, zijn we het contact met de elementen verloren. Het werk dat ons lichaam verrichte is overgenomen. De bevolking toegenomen, waardoor ook consumptiegoederen toenemen. Hierdoor is een nieuwe verhouding tussen mens en aarde ontstaan. De dienstbaarheid van de aarde aan de mens is om te ondersteunen van het openen van je hart, je te helpen bewust te worden van je oermissie als mens. Je oermissie als mens is het herontdekken van God in jezelf en in de wereld tijdens je leven als mens.

De aarde is geen vaststaande achtergrond voor alle menselijke zaken. Door de aarde kunnen wij heel veel creeren om de basis behoeften van grote groepen mensen te kunnen vervullen. Hieraan hangen ook consequenties, de zeeën en rivieren vervuilen, massale kap van bomen in de wereld, koraalriffen die afsterven, massamoord op talloze dieren en plantensoorten en ga zo maar door. Mineralen, planten en dieren zijn geen dienaren van de mens. Ze zijn er om ons iets te leren, te helpen om het hart van de mensen te openen voor iedereen en gevoelens, die al lang genoeg gesloten zijn geweest. We zijn vergeten dat we verbonden zijn met al het andere leven op aarde, niet alleen de mensen. We zijn vergeten dat we onze verantwoordelijkheden hebben t.o.v. dit alles, evengoed als tegenover onze medemensen. We zijn vergeten hoe we kunnen luisteren naar de verhalen die de wind ons brengt. We zijn vergeten naar de wijsheid van de rotsen, die er als zijn vanaf het begin der tijden. We zijn vergeten hoe het water ons zuivert en vernieuwd. We weten niet meer hoe we naar planten moeten luisteren als ze ons vertellen welke we moeten eten om gezond te blijven. We snijden ons af van relaties en de relatie met onszelf en raken de verbinding kwijt. Inheemse volkeren kende deze wetenschap van het leven, de wetten van de natuur. Zij respecteerde hem, en gebruikte hem in het leven van alledag, zodat ze zich alle dingen die ze hadden geleerd altijd herinnerden. Zij zagen het leven als een kringloop van geboorte, tot dood en wedergeboorte. Ze wisten dat, net als de jaargetijden, verschillende fasen van de kring van het leven doorliepen en dat de tijd rondom hen voortging. En zij wisten dat als ze uit de kring vielen, uit het ritme van het leven zouden vallen, en niet meer zouden groeien. We zijn voorbestemd om ons innerlijk licht te laten schijnen. Om te ontdekken wie we zijn, waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. Als we ons hart openstellen om jezelf te leren kennen, in al je aspecten en manifestaties, dan kan het licht van de liefde en de eenheid die het heelal heeft geschapen, schijnen op het vlakke en dorre landschap waarin we soms verkiezen te leven. Als we reizen rond deze kring van het leven, die ons met al zijn mooie kanten is geschonken bewust te beleven, komen we allemaal thuis en word bij het van de aarde ons nieuwe levenslessen geschonken, die het doel van jouw leven verder vormgeven.

“Wandel in evenwicht met moeder aarde. We maken allemaal deel uit van dezelfde moeder aarde, tot welk ras of volk we ook behoren of wat onze afkomst ook mag zijn. Laat ons de wegen van liefde, vrede en harmonie leren kennen, en laten we de goede weg zoeken in het leven”.

Share This